Psychomotorische therapie, ook wel PMT genoemd, is een behandelmethode bij psychosociale en psychiatrische problematiek. Er wordt gebruik gemaakt van Bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen waarbij het opdoen van ervaringen centraal staat.

Deze ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die in het dagelijkse leven toegepast kunnen worden. Zo wordt geleerd om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en te verwoorden. Wanneer je je bewust bent hiervan kan er geoefend worden om zo tot nieuw gedrag te komen.

Het doel van PMT is het verminderen of verhelpen  van de psychische, emotionele en/of psychosociale klachten. Samen met u worden de aard en oorzaak van uw klachten en/of problemen onderzocht. Op grond van diagnose en hulpvraag wordt bepaald welke thema’s centraal zullen staan in de behandeling en een behandelplan opgesteld.

 

De behandeling is gericht op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden en de hiermee verbonden patronen. Al doende leert u gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen.