Psychomotorische therapie is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen met psychische klachten en problemen. Te denken valt aan angst- en  spanningsklachten, burn-out,  stemmings- of persoonlijkheidsproblematiek. Ook wanneer u last heeft van lichamelijke klachten kan PMT u helpen.

PMT wordt ook ingezet bij trauma/ PTSS , rouw & verlies.

Mijn werkervaring is op gebeid van agressie- en emotieregulatie . Mensen met een negatief zelfbeeld en destructief gedrag.  Ook volwassenen en kinderen binnen het ADHD/ ASS spectrum heb ik vanuit mijn werkverleden ervaringen in opgedaan. 

 

In mijn praktijk richt ik me ook tot systemen en relaties. Wanneer een gezin met elkaar terecht is gekomen in een disfunctioneel en/of negatief interactie- en communicatiepatroon en hier verbetering in wil aanbrengen, kan PMT hieraan bijdragen. 
Het belangrijkste kenmerk hiervan is dat belangrijke naasten betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan. 

 

De doelen kunnen de volgende thema’s betreffen:

  • Bewust worden van patronen binnen de (gezins)relaties.
  • Het herkennen en erkennen van emoties bij jezelf en de ander.
  • Verhelderen van ieders grenzen binnen het gezin.
  • Afstemming tussen ouders vergroten en/ of versterken. 
  • Vergroten van opvoedingsvaardigheden van ouders passend bij de gezinsfase
  • Vergroten van kennis en inzicht omtrent het ontwikkelingsprobleem of stoornis van het kind.

 

Bij PMT binnen een (deel) gezin gaan we aan de slag met praktisch gerichte oefeningen in het hier en nu. PMT kan ondersteund werken bij het verder ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van ieders kwaliteiten. Gezinsleden leren elkaars mogelijkheden en beperkingen beter kennen, ze te gebruiken en er mee om te gaan.